‘Veiligheid is steeds meer digitale veiligheid geworden’, aldus Lodewijk Asscher,aanjager van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering. Het CVD pakt van uit Apeldoorn de grote vragen rond digitalisering en veiligheid bij de kop. In ons programma doen we dat langs vier pijlers: onderwijs, leven lang leren,ondernemerschap en onderzoek. Een kennisomgeving met nationale impact.

Graag nodigen wij u uit om nader kennis te maken met het onderzoek dat plaatsvindt in het CVD. Wat zijn uw uitdagingen in de praktijk? Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitale veiligheid? Wat kunnen we voor elkaar betekenen?

Het programma ‘Digital Safety, Data and Trust’ (voertaal Engels) vindt plaats op 7 november in het CVD, Wapenrustlaan 11, Apeldoorn. Dit wordt georganiseerd mede namens het Twente University Centre for Cybersecurity Research (TUCCR) en het Digital Society Institute (DSI) van de Universiteit Twente.

Wilt u deelnemen? Er is beperkt plek. Geef alvast aan dat u wilt deelnemen door het registratieformulier in te vullen.

https://www.utwente.nl/en/digi...