Het masterprogramma voorziet in de behoefte aan specifieke en interdisciplinaire deskundigheid met betrekking tot digitale veiligheid. Studenten en professionals worden opgeleid om complexe, met digitalisering verbonden, veiligheidsvraag-stukken te kunnen beantwoorden. Zij vervullen een 'brugfunctie' tussen ICT, veiligheid en veiligheidszorg. Overheidsinstellingen en bedrijven geven nadrukkelijk aan behoefte te hebben aan professionals met dit profiel.

Interdisciplinaire insteek

Het programma krijgt een interdisciplinaire insteek. De thematiek wordt vanuit verschillende perspectieven benaderd: bestuurskundig, technisch, ethisch, juridisch, criminologisch. Diepgang en actuele casuïstiek staan hierbij centraal. Ook is er aandacht voor de vaardigheden van de (toekomstige) veiligheidsprofessional, zoals analyseren, adviseren en kritisch reflecteren maar ook wendbaarheid en morele besluitvorming.

Voor wie

• Studenten met een bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde, Security Management, Bestuurskunde, HBO-ICT en Forensisch Onderzoek. Zij kunnen de master, zonder premaster, als eenjarige voltijdsopleiding volgen.

• Studenten met een andere bacheloropleiding. Zij krijgen, voorafgaand aan de master, extra scholing en kunnen vervolgens de master als eenjarige voltijdsopleiding volgen.

• Professionals, zoals (beleids)adviseurs en consultants binnen (publieke) organisaties. Zij kunnen een tweejarig masterprogramma volgen, zodat het werk en studie goed te combineren is.

Resultaat

Deelnemers ontvangen na afronding van de master de graad Master of Science (MSc), net als bij een universitaire master.

Losse modules

De ontwikkeling van het (Nederlandstalinge) masterprogramma is in volle gang. Het overzicht van de inhoudelijke thema’s is naar verwachting in het voorjaar gereed. Deze zullen ook als losse modules beschikbaar komen.

Interessepeiling

Ben je student? Dan zijn we benieuwd wat je denkt over een voltijdmaster (1 jaar). Vul hier de vragenlijst in.

Ben jij professional? Dan horen we graag jouw mening over een deeltijdmaster (2 jaar). Vul hier de vragenlijst in.

Initiatiefnemers: