“Ontwikkeling van technologie om het politiewerk te verbeteren: dat is waar ik me als lector mee bezighoud. Ik doe dat in een joint lectoraat van Hogeschool Saxion en de Politieacademie. Bij Saxion ligt de focus vooral op de techniek, bij de Politieacademie op de opsporing. Digitalisering en veiligheid raken hier direct aan elkaar. Nieuwe digitale technieken geven heel veel mogelijkheden om de opsporing efficiënter te organiseren.”

Van nanolabs tot crimebots

“We beginnen in ons lectoraat altijd bij de vragen vanuit het veld. Wat is het probleem waar de opsporingsinstanties mee kampen, en hoe kan techniek hen daarbij helpen? Vandaaruit doen we nu onderzoek op drie lijnen. De eerste is nano for crime: met minuscule nanolabs kun je sporen verzamelen en meteen ook analyseren. Dat vergroot de effectiviteit van politieonderzoek enorm. De tweede lijn is onderzoek naar de inzet van crimebots: robots zoals een drone. En in de derde lijn richten we ons op datascience: het slim analyseren van gegevens.”

Veiligheidshoofdstad

“Apeldoorn is een ideale locatie om met dit soort onderzoek bezig te zijn. De stad herbergt allerlei instanties die met veiligheid en digitalisering te maken hebben: Saxion en de Politieacademie als opleiders, maar ook defensie, marechaussee, het hoofdkantoor van de politie-eenheid Oost-Nederland, en allerlei bedrijven bij wie dit thema bovenaan de agenda staat. Vandaaruit ontstond dan ook het idee voor het CVD. Want als je de kennisinstellingen, bedrijven en overheid in de regio sámenbrengt, heb je een vliegwiel voor innovatie. Onze ambitie is om Apeldoorn dé veiligheidshoofdstad van Nederland te maken.”

Vakbekwame veiligheidsprofs

“Opleiding is een centraal element binnen het programma van dit kenniscentrum. Je kunt wel nieuwe technologische producten ontwikkelen, maar voor de implementatie heb je getrainde mensen nodig. Politiemensen en andere veiligheidsprofs moeten vakbekwaam gemaakt worden. Daarom zorgen we dat de techniek en de kennis ook geïntegreerd wordt in het onderwijs, van mbo tot wo. Dan is de cirkel rond.”

Initiatiefnemers: