“Hogeschool Saxion profileert zich al lange tijd op het vlak van veiligheid. We hebben de voltijdopleiding Integrale Veiligheidskunde - Security Management in huis, die raakt aan alles wat met veiligheid te maken heeft. Digitalisering en veiligheid is daarin een belangrijk thema. In onze nieuwe minoren Cyber Security en De Digitale Revolutie bijvoorbeeld kunnen studenten de diepte in om meer over dit onderwerp te weten te komen.”

Shame sexting en money mules

“Tegelijkertijd investeren we ook in onderzoek op dit thema, want we hebben nieuwe kennis en skills nodig om deze problemen op te lossen. Onze lectoraten spelen daarin een grote rol, zoals het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid. Aan de vraagstukken die we oppakken, kun je zien hoe breed het thema veiligheid en digitalisering is. Het gaat van cyberweerbaarheid en het voorkomen van shame sexting tot ondermijning en cybercrime. We onderzoeken bijvoorbeeld het fenomeen money mules: mensen die hun bankrekening laten misbruiken voor criminele doelen, zoals het witwassen van geld.”

Vragen vanuit het veld

“De aanleiding voor dit soort onderzoek komt vanuit de maatschappij, maar ook vanuit het bedrijfsleven. Zo hebben we een Safety & Security Lab waar ondernemers kunnen aankloppen met vragen over digitale en fysieke veiligheid binnen hun bedrijf. Afhankelijk van de complexiteit van de vraag gaan studenten of docent-onderzoekers met zo’n onderwerp aan de slag. De resultaten gebruiken we weer voor doorontwikkeling van ons voltijd- en deeltijdonderwijs.”

Coalitie vormen

“Met de oprichting van het CVD kunnen we dit soort thema’s veel breder oppakken. De keuze om samen te gaan werken in een kenniscentrum was heel logisch: er lagen al links tussen Saxion, de Politieacademie en de Universiteit Twente, waarom zouden we geen coalitie vormen? Er was meteen veel enthousiasme: de gemeente wilde het faciliteren, Aventus en bedrijfsnetwerk Apeldoorn IT wilden aansluiten. Extra bijzonder is dat het niet alleen een ‘virtueel’ kenniscentrum is: we gaan ook echt fysiek onder één dak zitten. Het is supertof dat je zo samen kunt optrekken.”

Initiatiefnemers: