Cvd onderwijs

Onderwijs

Kennis is alles als je aan kop wilt blijven in cyberspace. Onze kennispartners hebben een breed palet aan gepersonaliseerde leerwegen rond digitalisering en veiligheid. Op elk niveau – van mbo tot wo – kunnen (aankomend) professionals aan de slag met de vraagstukken die spelen. Jong talent kan de stap naar het domein veiligheid maken via specialistische voltijdstudies. Voor studenten en professionals zijn er kortlopende minoren en modules om hun kennis aan te scherpen. En masters bieden de mogelijkheid om je te verdiepen in complexe veiligheidsvraagstukken.

Cvd onderzoeken

Onderzoek

Op allerlei manieren werken onze partners aan kennisontwikkeling rond veiligheid en digitalisering. In kortlopende onderzoeken van practoraten (mbo) en lectoraten (hbo) gaan studenten en docent-onderzoekers aan de slag met thema’s uit de praktijk. Voor hbo- en wo-studenten zijn er uitdagende traineeships waarin ze werken aan actuele strategische vraagstukken. En in PDEng- en PhD-programma’s verdiepen jonge, afgestudeerde onderzoekers zich in pittige onderzoeksvragen. De gezamenlijke kennisinstellingen zetten bovendien twee laboratoria op voor hoogwaardig onderzoek.

Cvd ondernemers

Ondernemerschap

Steeds vaker zoeken start-ups en scale-ups een plekje in de schaduw van hogescholen en universiteiten, om kennis en ervaringen uit te wisselen. Het blijkt een uitstekende manier om innovatie aan te jagen. Daarom bieden onze kennispartners ruimte aan een Innovation- en Startup Lab en een Ondernemershuis: plekken waar bedrijfsleven en onderwijs elkaar ontmoeten rond digitale veiligheid. Verder is er een intensieve samenwerking tussen Apeldoorn IT – het netwerk van IT-professionals – en de kennisinstellingen: in onder meer stages, gastlessen, projecten en een gezamenlijk laboratorium wordt digitale veiligheid onder de loep genomen.

Cvd activiteiten

Publieksactiviteiten

De kennis die we opdoen in onderzoek, onderwijs en werkveld houden we niet voor onszelf. We zoeken actief contact met de maatschappij door relevante inzichten te delen en het debat over digitale veiligheid te stimuleren. Onze kennispartners laten van zich horen via symposia, congressen, lezingen en debatten over actuele vraagstukken. De kennis vindt zijn weg ook naar allerlei publicaties en publieke adviezen. Doordat we ons gezicht laten zien, stimuleren we ook de komst van nieuw talent naar onze regio. Daarmee verstevigen we onze positie als kennishub voor veiligheid en digitalisering.

Initiatiefnemers: