Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website van het CVD is voor eigen rekening en risico. Het CVD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, aangeboden informatie op de site van het CVD.

Hyperlinks

De website bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van het CVD liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Het CVD is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder ook het ontwerp, afbeeldingen en logo’s, zijn in eigendom of licentie bij het CVD en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

Bij het plaatsen van informatie op deze website is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties.

Mocht je teksten of beelden van onze site willen gebruiken of recht meent te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kun je contact opnemen met:

Centrum voor Veiligheid en Digitalisering, privacy@cvdnederland.nl.

Persoonsgegevens die in onze websites worden opgegeven, worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketingdoeleinden. Wel kunnen deze gegevens door het CVD worden gebruikt voor marketingdoeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stem je met dit gebruik hiervan in.

Lees de privacyverklaring van het CVD

Initiatiefnemers: