INNOVATIEHUB

Onderwijs

De CVD kennispartners bieden een uitgebreid scala aan gepersonaliseerde leertrajecten gericht op digitalisering en veiligheid. Ongeacht het opleidingsniveau, van mbo tot wo, kunnen (toekomstige) professionals aan de slag met de vraagstukken die relevant zijn. We helpen om een doorlopende leerlijn te organiseren, zodat voor (aankomende) professionals de samenhang gegarandeerd is, laatste inzichten uit praktijkonderzoek worden aangeleerd en ook docenten uit de verschillende opleidingsniveaus van elkaar kunnen leren.

ONDERZOEK

Onderzoek

In het CVD werken de partners op diverse manieren samen aan kennisontwikkeling op het gebied van veiligheid en digitalisering. Practoraten (mbo) en lectoraten (hbo) voeren kortlopende onderzoeken uit waarbij studenten en docent-onderzoekers praktijkgerichte thema's aanpakken. HBO- en WO-studenten krijgen de kans om uitdagende traineeships te volgen, waarin ze werken aan actuele strategische vraagstukken. Samen met praktijkpartners worden consortia geformeerd waarin onderzoekers uit de gehele kenniskolom samenwerken aan vraagstukken rond cybersecurity, informatiegestuurd werken of kritische data en infrastructuur. Deze coalities worden ook betrokken bij de ontwikkeling van LLO programma’s en bij de ontwikkeling van gezamenlijke hoogwaardige onderzoekslaboratoria.

ONDERNEMERSCHAP

Ondernemerschap en innovatie

Steeds vaker zoeken start-ups en scale-ups een plekje in de schaduw van hogescholen en universiteiten, om kennis en ervaringen uit te wisselen. Het blijkt een uitstekende manier om innovatie aan te jagen. Daarom bieden onze kennispartners ruimte aan een Innovation- en Startup Lab en een Ondernemershuis: plekken waar bedrijfsleven en onderwijs elkaar ontmoeten rond digitale veiligheid. Verder is er een intensieve samenwerking tussen Apeldoorn IT – het netwerk van IT-professionals – en de kennisinstellingen: in onder meer stages, gastlessen, projecten en een gezamenlijk laboratorium wordt digitale veiligheid onder de loep genomen.

LEVENLANGONTWIKKELEN

Leven Lang Leren

Er zijn in het werkterrein van veiligheid en digitalisering veel nieuwe ontwikkelingen die om regelmatige actualisatie vragen van kennis en vaardigheden. Het CVD programma Leven Lang Ontwikkelen (LLO) ontwikkelt een stelsel van leergemeenschappen waarin telkens experts uit bedrijven, maatschappelijke instellingen en kennispartners samenwerken. De gangmakers in deze leergemeenschappen zijn korte leergangen die inhaken op de dagelijkse praktijk van deelnemende experts.

In nauwe samenwerking met genoemde partners ontwikkelt en realiseert het CVD leergangen met de data gedreven organisaties, de veiligheidsregio’s en gemeenten, en het MKB. Voor en met Achmea, Kadaster en de Belastingdienst, en met de Nationale Politie, Politieacademie en VNG, worden er leergangen Leiderschap in Digitale Transformatie uitgevoerd. Leerkringen van alumni’s uit deze leergangen verankeren in de eigen organisaties de opbrengsten. Initiatiefnemers: