Werkgroep LLO

De werkgroep LLO – samenwerkende experts vanuit de kennisinstellingen – ontwikkelen het LLO aanbod. In gesprekken met bedrijven en maatschappelijke partners haalt het CVD de behoefte op en organiseren de ontwikkeling en uitvoering van opleidingen, trainingen en cursussen. Om succesvol aanbodgericht te werken zoeken we steeds contact met de HRM en Learning & Development afdelingen van organisaties. Co-creatie, samenwerken en elkaars expertise gebruiken is de standaard. 

Onze strategisch accountmanagers Mariska de Roo (CVD en UT), Eline Bleiswijk (CVD en Saxion) en Frouke Zieleman (CVD en Aventus) zijn de aanspreekpunten om samen met de behoefte te inventariseren en de samenwerking met het CVD te begeleiden naar goede LLO oplossingen. 

Voor en met het MKB

Voor en met het MKB wordt een programma ontwikkeld om de cyberweerbaarheid van het MKB te versterken. De focus ligt hierbij op samenwerking met netwerken en koepels van het MKB, brancheorganisaties, financiers en verzekeraars, en gespecialiseerde adviseurs. Samen met alle CVD-partners, met de drie Digitale Werkplaatsen, ROC Deltion en het ROC van Twente, OostNL, Platform Veilig Ondernemen Oost Nederland, MKB Deventer, VNO-NCW Midden-Nederland, de Fraudehelpdesk, en met support van de provincies Gelderland en Overijssel, de EDIH East-Netherlands, CyberveiligNL en alle betrokken landelijke expertiseforums, hebben we in de afgelopen maanden het Katapult programmaconsortium ‘Digitalisering MKB breed en Cybersecurity’ ontwikkeld.

Samenwerkingsovereenkomst

Met de Eenheid Politie Oost Nederland is een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin naast onderwijs en praktijkonderzoek de focus vooral ligt LLO activiteiten, waaronder het verder uitbouwen van de leergang die Saxion met hen ontwikkeld heeft, en de leergang ‘basis cybercriminaliteit en veiligheid’ die Aventus aanbiedt.  Ga voor meer informatie naar: https://www.cvdnederland.nl/ni...

Samenwerkingsafspraken

Op 29 juni vierde onze partner Security Delta (HSD) op feestelijke wijze zijn 10-jarig bestaan. Wij hebben in het afgelopen jaar in intensief overleg met HSD, dcypher, de Topsector ICT en betrokken ministeries gewerkt aan samenwerkingsafspraken. Elk betrokken ministerie heeft in het jaar 2022 beleidsnota’s en uitvoeringsagenda gepubliceerd, en er is een breed gedragen zorg over de noodzaak veel meer talenten aan te boren en te ontwikkelen op gebied van cybersecurity. Samen met HSD hebben wij de Human Capital Agenda Security gepubliceerd. Vanuit de HCA gaan wij samen met genoemde partners en ministeries actieplannen uitwerken op gebied van talentontwikkeling en LLO.
Meer lezen? Ga naar: https://www.cvdnederland.nl/ni...

Weet Leontien Kalverda, programma manager LLO, te vinden voor nadere info! (info@cvdnederland.nl)

Initiatiefnemers: