Er zijn een aantal projectenclusters en communities-in-ontwikkeling.  We noemen hier:  

Twintig begeleiders rond de zes PhDs die de drie CVD-thema’s bewerken, met subsidie van de Provincie Gelderland, in een zich ontwikkelende community o.l.v. Anna Sperotto en Bruno Verweijen.

Het landelijke door NWO gefinancierde CLIC-it projectconsortium o.l.v. Maaike Endedijk waarin het CVD deelneemt.
Ga voor meer informatie naar: https://tinyurl.com/cvdlearnin...

Het landelijke door NWO-SIA gefinancierde SPRONG programma Expertisenetwerk Cyberweerbaarheid NL waarin Remco Spithoven met zijn team het Oost-Nederlandse zwaartepunt vormt. 

Het zojuist door NWO gegunde projectconsortium o.l.v. Martin Benning en Jaap Knotter: Criminal InvestigationDX - Advanced diagnostics for criminal investigations based on innovative micro/nano technology.
Ga voor meer informatie naar: https://tinyurl.com/cvdproject

Voor meer info: Lydia van der Hulst, programma manager (info@cvdnederland.nl) of Ben Kokkeler (b.j.m.kokkeler@cvdnederland.nl)

Traineeships

Studenten krijgen de kans om uitdagende traineeships te volgen, waarin ze werken aan actuele strategische vraagstukken. Samen met praktijkpartners worden consortia geformeerd waarin onderzoekers uit de gehele kenniskolom samenwerken aan vraagstukken rond cybersecurity, informatiegestuurd werken of kritische data en infrastructuur. Deze coalities worden ook betrokken bij de ontwikkeling van LLO programma’s en bij de ontwikkeling van gezamenlijke hoogwaardige onderzoekslaboratoria.

Initiatiefnemers: