Filter nieuws

POLITIEOOSTNL

Start maatwerktraject Cybercriminaliteit en -veiligheid voor Politie Oost NL

Als CVD willen we door het bundelen van krachten en het delen van kennis bijdragen aan een veilig digitaal Nederland. De focus ligt hierbij op onderzoek, het ondersteunen bij het proces van digitale transformatie binnen grote en kleine organisaties en het inzetten en optimaliseren van gezamenlijk onderwijs voor en door professionals.

Lees verder
Learn research work

Nieuwe opleiding Data Science & Artificial Intelligence in ontwikkeling

Data is overal om ons heen. Ze leveren belangrijke bijdragen nu en zeker in de toekomst aan onze maatschappij, economische en sociale structuren. Data zijn relevant én boeiend. Goed opgeleide experts vormen de basis om verantwoord de kracht van data ten volle te benutten. Daarom ontwikkelen we een data-bacheloropleiding. We streven ernaar ergens in de komende maanden het programma van deze opleiding te laten accrediteren.

Lees verder
Master veiligheid en Digitalisering

OCenW bekostigt nieuwe master Veiligheid en Digitalisering

Goed nieuws! Zowel de voltijd- als deeltijdvariant van de master Veiligheid en Digitalisering heeft bekostiging gekregen. De opleiding wordt gefinancierd door de overheid, waardoor studenten en professionals de mogelijkheid krijgen om in de toekomst de master Veiligheid en Digitalisering tegen het landelijk collegetarief te volgen, zowel in voltijd als in deeltijd. Momenteel zijn we volop bezig met de ontwikkeling van het masterprogramma. We streven ernaar om ons programma aankomend jaar te laten accrediteren bij de NVAO.


Lees verder
Reclasseringscongres Apeldoorn

Reclasseringscongres Apeldoorn

Op 6 oktober 2023 is het zo ver! Dan vindt het jaarlijkse reclasseringscongres plaats in Apeldoorn voor een speciale editie georganiseerd door Hogeschool Saxion, Hogeschool Utrecht, de 3RO en de Reclasseringsacademie in samenwerking met het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering.

Lees verder
Ondertekening CVD en Politie Eenheid Oost-Nederland

Samenwerkingsovereenkomst CVD en Politie Eenheid Oost-Nederland

Vandaag zetten directeur-bestuurder CVD - Centrum voor Veiligheid en Digitalisering Ben Kokkeler en Politiechef Eenheid Oost-Nederland Janny Knol MA hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst ‘Samenwerken aan digitale veiligheid’. Deze ondertekening maakt het voor beide partijen makkelijker om samen te werken op het gebied van onderwijs, onderzoek, innovatie, leven lang ontwikkelen en ondernemerschap.

Lees verder

Het Centrum voor Sport, Bewegen en Gezondheid komt naar Apeldoorn in het eerste kwartaal 2024

De Universiteit Twente en de Vrije Universiteit werken op verschillende gebieden samen met als doel tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar technisch- en technologisch geschoolde kenniswerkers. Dat doen zij op vier inhoudelijke thema’s, te weten: veiligheid, circulariteit, talentontwikkeling en de digitale samenleving (het zogeheten programma Smart Societies). Binnen het programma Smart Societies is er samenwerking tussen de faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit én de faculteit Informatietechnologie van de Universiteit Twente.

Lees verder
Ondertekening CVD

Krachtenbundeling voor cyber en security talent

Gister tekenden collega-directeuren Joris den Bruinen en Ben Kokkeler een convenant tussen Security Delta en het CVD. Een nationale krachtenbundeling om de cybersecurity voor ondernemers, burgers en publieke organisaties te vergroten. Samen met een groot aantal partners gaan we de Human Capital Agenda Security 2023-2026 uitwerken en realiseren.

Het CVD gaat hieraan een krachtige impuls geven in de vorm van grootschalige publiek-private LLO-programma’s, een stelsel van leergemeenschappen tussen beroepsopleidingen en bedrijven, en op impact en innovatie gericht onderzoek.

Lees verder
221201 Quantum computing

Quantum computing: een hype?

Kritieke data beschermen: Belastingdienst en Politie delen hun uitdagingen op het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD).

Hoe lang slaan we data op? Wat zijn de gevolgen als deze data lekt? Hoe lang is deze data gevoelig? Dit zijn enkele vragen die naar boven komen in relatie tot de ontwikkeling van quantumtechnologie.

Lees verder

21 november 'Leren van cybercrises'

Meld je aan voor de Deep Dive kennissessie!

Steeds meer organisaties worden slachtoffer van cyberincidenten zoals ransomware aanvallen, hacking en phishing. Hoe zorg je dat jouw organisatie zich voldoende beschermd? Want de ontwikkelingen gaan zo snel dat je al gauw achter de feiten aanloopt.

Lees verder
Raad van Europa rapporteur Jan Markink

Raad van Europa rapporteur Jan Markink: Mensen centraal bij digitalisering

Overheden moeten meer werk maken van digitalisering. Daarbij moet niet technologie, maar mensen centraal staan. Hiervoor pleitte Jan Markink deze week bij de Raad van Europa tijdens de presentatie van zijn rapport over digitalisering. Het rapport roept op tot het creëren van een inclusieve, duurzame digitale samenleving. Markink: “Om dat te bereiken moeten we persoonsgegevens beter beschermen, cybercriminaliteit aanpakken en zorgen dat iedereen mee kan doen.”

Lees verder
Hester Somsen opent locatie CVD

Officiële opening locatie CVD

Op 10 oktober was het zover. De locatie van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering aan de Wapenrustlaan 11 in Apeldoorn werd feestelijk geopend met een bestuurlijke netwerkbijeenkomst. De openingshandeling deed Hester Somsen, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en directeur Cybersecurity en Statelijke dreigingen, geheel in CVD-stijl, en dus digitaal.

Lees verder
Lectoren PA Ana 4

Ana Barros geïnstalleerd als lector Intelligence

Door de maatschappelijke en technologische uitdagingen die op ons afkomen, is intelligence meer dan eens belangrijk en noodzakelijk voor de politie. Intelligence maakt vooruitdenken en sturen mogelijk. Om criminelen een stap voor te kunnen zijn én te blijven. Dat stelt lector intelligence Ana Barros. Op 26 september sprak zij haar lectorale rede ‘De kracht van intelligence: Bezint eer ge moet bijsturen’ uit op de Politieacademie in Apeldoorn.

Lees verder
Cvd visual home

ROC Aventus en NIPV officieel partner in het CVD

Per 1 juli is het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD) officieel een stichting. Tijdens de eerste Raad van Toezicht-vergadering hebben de initiatiefnemers Gemeente Apeldoorn, Hogeschool Saxion, Politieacademie en Universiteit Twente positief besloten over de toetreding van twee nieuwe partners in het centrum: ROC Aventus en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Een mooi begin voor Ben Kokkeler die per 1 juli is gestart als directeur-bestuurder van het CVD.

Lees verder
Jaap Knotter

Lectorale rede Jaap Knotter ‘Techniek voor de opsporingspraktijk’

Dinsdag 24 mei is Jaap Knotter geïnstalleerd als lector Technologies for Criminal Investigation. Het moment markeert de start van het nieuwe, gelijknamige én gezamenlijke lectoraat van de Politieacademie en hogeschool Saxion: “Met dit lectoraat hebben we een unieke combinatie te pakken. Het wordt een broedplaats van onderzoek en ideeën.”

Lees verder
LOUS4528

Bijzondere samenwerking: Euregionale Veiligheidsconferentie

Goede buren werken samen, delen kennis en creëren een veilige omgeving. Die samenwerking is urgenter dan ooit door de uitdagingen waar we mee worden geconfronteerd. Natuurrampen, criminele activiteiten of crises door ziekte: ze beperken zich niet tot onze grenzen. Daarom organiseerde de gemeente Apeldoorn donderdag 12 en vrijdag 13 mei een Euregionale conferentie. Ook het CVD was erbij.

Lees verder
Netwerk

Studenten en werkveld ontmoeten elkaar tijdens Digital Security congres

In dé stad van digitale veiligheid, Apeldoorn, organiseerden studenten van het Security Management Studentenplatform (SMSP) op 25 april het congres ‘Digital Security of The Netherlands’. Met als doel het verbinden van student en werkveld. De aanwezigen gingen boordevol inspiratie, nieuwe contacten en een boodschap naar huis. “Jullie zijn onze hoop om Nederland digitaal veiliger te maken”, aldus Dave Maasland, CEO ESET Nederland en keynote-speaker op het congres.

Lees verder

CVD is één van de learning communities in onderzoek naar versnelling digitale transformatie

Een NWO-subsidie van 1 miljoen euro is toegekend voor het onderzoek naar hoe learning communities de digitale transformatie kunnen versnellen. In learning communities komen bedrijven en kennisinstellingen samen om gezamenlijk te leren, te werken en te innoveren. Het is de bedoeling om te komen tot methodes en tools om dit nog beter te ondersteunen. Het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering is een van de learning communities.

Lees verder

Alles over geldezels

Geldezels, is de naam van een steeds groter wordend probleem waarbij jongeren hun bankpas beschikbaar stellen aan criminelen. Wat is het precies? Wat zijn de gevolgen? En kun je dit als docent voorkomen? Luuk Bekkers legt uit. Aansluitend vertellen een politieagent, bankmedewerker, jongerenwerker en docent over hun ervaringen.

Lees verder
Ben Kokkeler

Ben Kokkeler benoemd tot directeur-bestuurder Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

Ben Kokkeler is per 1 juli 2022 benoemd tot directeur-bestuurder van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD). Kokkeler gaat in nauwe samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven werken aan de realisatie van hét kenniscentrum dat zorgt voor meer goed opgeleide professionals om Nederland digitaal veiliger te maken.

Lees verder

Provincie Gelderland ondersteunt Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

Met het toekennen van een subsidie van 3 miljoen euro spreekt de Provincie Gelderland haar vertrouwen uit in de ambitie van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD). Met dit geld gaan initiatiefnemers Hogeschool Saxion, Politieacademie en Universiteit Twente de komende 2,5 jaar samen aan de slag om op basis van vraagstukken uit het bedrijfsleven een mooi inhoudelijk programma met landelijke impact te ontwikkelen. Het CVD richt zich op de professionals die nu én in de toekomst werkzaam zullen zijn in de (digitale) veiligheidssector.

Lees verder
Digitale veiligheid tablet

Bestuurlijke start CVD

Op vrijdag 15 oktober jl. vond de Bestuurlijke start van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering plaats. Een unieke samenwerking van Saxion, Politieacademie, Universiteit Twente en gemeente Apeldoorn. De openingshandeling werd verricht door de voorzitter van het College van Procureurs-generaal Gerrit van der Burg met onze bestuurders.

Lees verder
Centrum voor Veiligheid en Digitalisering 5

Lodewijk Asscher aanjager van Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

Lodewijk Asscher is benoemd tot aanjager van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn, een bundeling van krachten tussen een groot aantal partijen die de krachten rondom de thema's Veiligheid en Digitalisering bundelen: UT Twente, Koninklijke Marechaussee, de Politieacademie, Hogeschool Saxion, Aventus, de gemeente Apeldoorn en Apeldoornse bedrijven. Het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering biedt een unieke samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en de werkpraktijk.

Lees verder
Initiatiefnemers: