Bloeiend ecosysteem

De regio Apeldoorn biedt daarmee de perfecte voedingsbodem voor innovatie op het vlak van veiligheid en digitalisering. Andere partijen in Oost-Nederland zien dat ook: de beide Provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen het CVD, evenals OostNL, en er is actieve samenwerking met de economic boards, VNO-NCW Midden-Nederland, diverse afdelingen van MKB-Nederland, de Fraudehelpdesk en het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland.

De komende jaren bouwen we verder aan een bloeiend ecosysteem waarin we met elkaar werken aan nieuwe ideeën en oplossingen. Samen met bedrijven brengen we in kaart wat de vragen zijn die ertoe doen. In verschillende vormen van onderzoek kunnen we leren en innoveren. Die kennis krijgt een plek in de opleiding van professionals in de publieke en private sector.

Kennis- en innovatiecentrum in het nationale ecosysteem

Het CVD als netwerkorganisatie van Oost-Nederlandse partners en als fysiek kenniscentrum in Apeldoorn heeft in juni 2023 een convenant gesloten met de HSD (Security Delta), ondersteund door een convenant tussen de steden Apeldoorn en Den Haag. Gezamenlijk gaan CVD en HSD, samen met dcypher en de Topsector ICT en betrokken ministeries (met name JenV, EZK, BZK, Defensie en OcenW) een portfolio van projecten ontwikkelen ter versterking van het nationale innovatie ecosysteem op gebied van veiligheid en digitalisering. Het centrale thema daarbij is de ontwikkeling van human capital: grootschalige programma’s om meer talent te ontwikkelen.

Initiatiefnemers: