Apeldoorn kent een lange traditie op het gebied van veiligheid. De Politieacademie en de Koninklijke Marechaussee leiden hier sinds jaar en dag hun mensen op. Hogeschool Saxion en Aventus MBO hebben een breed aanbod aan opleidingen en onderzoek op veiligheidsgebied. En de stad telt veel bedrijven en instellingen die focussen op digitalisering en veiligheid. Neem alleen al de Belastingdienst, het Kadaster en Achmea, instellingen voor wie veilig databeheer een must is. Dit is de regio van ‘doing safety and security’.

Bloeiend ecosysteem

Deze plek biedt daarmee de perfecte voedingsbodem voor innovatie op het vlak van veiligheid en digitalisering. Andere partijen in de regio zien dat ook: zo is er een actieve samenwerking ontstaan tussen Universiteit Twente en Hogeschool Saxion. De komende jaren bouwen we verder aan een bloeiend ecosysteem waarin we met elkaar werken aan nieuwe ideeën en oplossingen. Samen met bedrijven brengen we in kaart wat de vragen zijn die ertoe doen. In verschillende vormen van onderzoek kunnen we leren en innoveren. Die kennis krijgt een plek in de opleiding van professionals in de publieke en private sector.

Nationaal kenniscentrum

Het CVD is meer dan alleen een samenwerkingsverband. De verschillende deelnemers vinden elkaar ook onder één dak in een fysiek kenniscentrum aan de Wapenrustlaan in het hart van Apeldoorn. Vanuit deze basis willen we een coalitie van kennispartners vormen. Met de ambitie om uit te groeien tot een kenniscentrum dat nationale impact en aantrekkingskracht heeft.

Initiatiefnemers: