Jongeren worden steeds vaker op meerdere manieren geronseld voor het beschikbaar stellen van hun bankpas: op social media, gewoon op straat of zelfs op school. Een fenomeen dat zich ook lijkt voor te doen op het mbo. Studenten staan vaak niet stil bij de consequenties die het optreden als geldezel voor hen hebben. Wat is het nu precies en kun je hier als mbo-docent iets aan doen?

Na een korte uitleg van Luuk Bekkers, PhD-candidate Haages Hogeschool en expert op het gebied van dit fenomeen legt uit. Aansluitend gaan Caroline Sanders (Politie), Lianne de Boer (ING Bank), Daan Jongeling (Nummer13) en Lisa Galindo y del Campo (ROC Aventus) onder leiding van Rima Wierenga in gesprek over dit onderwerp.

Bekijk de kennissessie over Geldezels

Maak het bespreekbaar

Om het onderwerp onder de aandacht te brengen tijdens de les is een docentenhandleiding opgesteld. Download het hier en maak er vrijblijvend gebruik van. Een online vragenlijst is onderdeel van de les. Door het invullen van deze vragenlijst draag je bij aan het onderzoek over dit onderwerp.

Download docentenhandleiding

Initiatiefnemers: