Inspirerende bijdragen van Gerrit van der Burg (voorzitter College procureurs-generaal) (download openingsspeech), Anka Mulder (voorzitter College van Bestuur Saxion), Ton Heerts (Burgemeester gemeente Apeldoorn), Lodewijk Asscher (aanjager CVD), Tom Veldkamp (Rector Magnificus Universiteit Twente), Peter Kerris (gedeputeerde Provincie Gelderland) en Gerrit den Uyl (directeur Politieacademie). Alsmede een boeiend debat tussen Ana Isabel Barros (lector Intelligence Politieacademie), Maarten van Steen (wetenschappelijk directeur Digital Society Institute Universiteit Twente) en Remco Spithoven (lector Maatschappelijke Veiligheid) en met de zaal. Alles olv Ineke van Oldeniel (vicevoorzitter College van Bestuur Saxion).

Bijzonder intermezzo: studenten waren door Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (Anton Jansen) uitgedaagd die dag met een hackathon innovatieve ideeën te bedenken om ondermijning tegen te gaan. Studenten deden kort verslag van hun bevindingen.

Bestuurlijke start cvd

Van links naar rechts: Ineke van Oldeniel, Tom Veldkamp, Gerrit van der Burg, Ton Heerts, Gerrit den Uyl en Anka Mulder.

Ruim 150 belangstellende bestuurders en betrokkenen waren aanwezig. Een aantal publieke en private organisaties heeft zich reeds aangesloten, andere willen zich graag aansluiten.

Uitgangspunten:

  1. Samen worden we slimmer en (digitaal) weerbaarder;
  2. Veiligheid en digitalisering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden;
  3. Door onderwijs, onderzoek en ondernemerschap wil het CVD impact realiseren.

Impressie opening CVD

Initiatiefnemers: