Hoofdaanvrager van de subsidie, prof. dr. Maaike Endedijk van de Universiteit Twente: “Het CVD is een van de learning communities die we gaan onderzoeken en waar we bovendien ook gaan experimenteren met learning communities op verschillende schaalgroottes. Binnen het CVD zullen we proeftuinen opzetten en daarbinnen weer challenge-based learning communities. Zo kunnen we het leren en innoveren over de grenzen van de eigen organisatie en de eigen discipline voor grote groepen mensen gaan ondersteunen.”

Het onderzoeksproject onderzoekt 13 verschillende publiek-private samenwerkingsverbanden die als doel hebben om de digitale transformatie te versnellen. Elk met hun eigen kenmerken: er zijn learning communities waar wel 200 bedrijven in betrokken zijn en learning communities waar dit veel kleinschaliger is. Wat zijn de effecten van deze learning communities: wat werkt, voor wie, onder welke omstandigheden? Het onderzoeksproject CLIC-IT heeft een doorlooptijd van vier jaar, startend na de zomer van 2022.

Aan het project werkt een groot aantal partijen mee. Zo zijn Saxion Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Fontys Hogeschool en Hogeschool Windesheim medeaanvragers. Naast het CVD nemen nog twaalf startende en gevestigde learning communities deel, waarin meer dan 500 bedrijven en acht kennisinstellingen zijn verenigd. Tien nationale en regionale partners brengen expertise in om de resultaten in de praktijk te brengen.

Meer informatie


Initiatiefnemers: