Het evenement werd georganiseerd in samenwerking tussen de University of Twente , Hogeschool Saxion en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) als samenwerkende onderzoekpartners in het CVD.

Dragers van het programma waren zes promovendi en hun ca. 25 begeleiders vanuit genoemde onderzoekspartners. Het door hen ontwikkelde onderzoeksprogramma is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Gelderland als bijdrage van de Provincie aan het verdergaand cyberveilig maken van de Gelderse leef- en werkomgeving.

Het evenement werd gemodereerd door Anna Sperotto, Maarten van Steen en Roland van Rijswijk. Een belangrijke bijdrage werd geleverd door professor Sandro Etalle van de TU/e. Het door hem ontwikkelde pps-model van de Eindhoven Security Hub is ook voor het CVD consortium een leerzaam voorbeeld.

Rondom de workshops was er volop gelegenheid voor netwerken en delen van kennis en ideeën. De prijsuitreiking voor de beste poster en pitch werd namens het CVD verzorgd door een jury onder leiding van Mark Dorenbusch.

Het was een geslaagde bijeenkomst die belangrijke discussies aanwakkerde en de weg opende voor verdere samenwerking en vooruitgang in dit cruciale domein.

CVDEVENT
CVDEVENT
Initiatiefnemers: