Ben Kokkeler is per 1 juli 2022 benoemd tot directeur-bestuurder van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD). Kokkeler gaat in nauwe samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven werken aan de realisatie van hét kenniscentrum dat zorgt voor meer goed opgeleide professionals om Nederland digitaal veiliger te maken.

Het CVD werkt aan een sterk inhoudelijk programma waarbij onderzoek, een doorlopende leerlijn en Leven Lang Ontwikkelen op de thema’s veiligheid en digitalisering centraal staan. Anka Mulder (voorzitter College van Bestuur Saxion): “Met Ben hebben wij de ideale verbinder met inhoudelijke kennis voor het centrum gevonden. Hij komt uit de regio, heeft veel ervaring in zowel het hbo als wo en beschikt over een sterke inhoudelijke achtergrond op dit onderwerp. Dat in combinatie met zijn prettige persoonlijkheid maken hem een directeur-bestuurder die goed past bij het CVD.”

Dr. Ben Kokkeler (1958) is momenteel principal consultant bij de Technopolis Group en lector Digitalisering en Veiligheid bij Avans Hogeschool. Hij heeft een jarenlange ervaring als strategisch adviseur, onderzoeker, programmamanager, bestuurder en leidinggevende in de domeinen hoger en beroepsonderwijs, regionale economie en innovatie, veiligheid, cultuur en zorg. Kokkeler: “Wat mij enorm aanspreekt is de brede publiek-private opzet van het CVD. Nederland staat voor de uitdaging om snel grote stappen te maken op het gebied van veiligheid en digitalisering. Er zijn veel meer goed opgeleide mensen nodig, op alle opleidingsniveaus. Daarbij is er vooral een tekort aan goede vakmensen en ook moeten we schaalbare technologische en sociale innovaties bereiken. Het CVD dekt de volledige leerlijn en waardeketen. Nederland beschikt over een goed ontwikkeld ecosysteem op het gebied van innovatie dat internationaal verbonden is. Met de focus op leren en innoveren kunnen wij hierin de motor worden op het gebied van veiligheid en digitalisering.”

Bij Avans Hogeschool is Kokkeler lector Digitalisering en Veiligheid. Hij leidt een praktijkonderzoek-programma smart public safety samen met de Zuid-Nederlandse veiligheidsregio’s, gemeenten en technologiebedrijven. Hij is tevens co-leider van de Avans onderzoekzwaartepunten Veiligheid en AI. Voor de stichting Brainport Smart District en de gemeente Eindhoven is hij voorzitter van de Ethische Commissie.

Activiteiten met maatschappelijke impact, iets dat ook het CVD ambieert. Jeroen Joon wethouder EZ gemeente Apeldoorn: “Het belang van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering voor Nederland is groot en vraagt om een solide organisatie. Het is fantastisch dat we met Ben Kokkeler een directeur-bestuurder krijgen die de ervaring meeneemt om zo’n organisatie neer te zetten. Daarbij kan hij ook vanuit zijn achtergrond inhoudelijk een zeer waardevolle bijdrage leveren aan het succes van het Centrum.”

Initiatiefnemers: