Het is zowel een fysieke als digitale plek voor verbinding tussen jonge professionals en het werkveld. De HUB biedt een platform voor organisaties en instellingen uit de regio om samen met studenten, docenten, onderzoekers en ondernemers met verschillende achtergronden te werken aan innovatieve en duurzame oplossingen op het vlak van veiligheid en digitalisering. De afgelopen maanden maakte de HUB een mooie groei door en met de uitbreiding van het team worden de resultaten steeds zichtbaarder.

Verbinden met het werkveld

De HUB vervult een centrale rol als verbindingspunt tussen verschillende partijen en opdrachtgevers. Dit kan leiden tot diverse soorten opdrachten die passen bij de leerdoelen in het onderwijs en de uitdagingen van het werkveld op het gebied van veiligheid en digitalisering. In praktijk houdt dit onder meer in dat er relevante vraagstukken opgehaald worden uit het werkveld waar vervolgens studenten onder begeleiding mee aan de slag gaan. Chiel de Nijs, projectmedewerker InnovatieHUB, benadrukt het doel: bedrijven verder helpen met kennis op het gebied van veiligheid en digitalisering en jong talent kennis laten maken met deze actuele thema’s en deze organisaties. ‘Een samenwerking begint op deze manier, maar hier kan ook zeker in de toekomst een stage of baan uit voortkomen.’

De projecten die dit semester lopen variëren van samenwerkingen met de politie en Achmea tot veelbelovende start-ups zoals Darify die via een online platform jongeren helpt die in de problemen komen en Lexius die met AI winkeldieven detecteert. In september start een nieuw semester en de HUB nodigt bedrijven uit om vraagstukken aan te dragen. Vanuit onze Learning Community is er ruimte voor meerdere opdrachten die professionele begeleiding ontvangen binnen onderwijs en onderzoek.

Vernieuwde cyberscan

Een van de recente ontwikkelingen is de vernieuwde Cybercheck scan, ontwikkeld in samenwerking met Aventus en de Digitale Werkplaats. Deze praktische tool controleert onder andere de veiligheid van e-mailadressen en voorkomt ongewenst gebruik van websites. De Digitale Werkplaats en de HUB bundelen hun krachten tijdens verschillende evenementen waarbij studenten van Saxion en Aventus aanwezig zijn om scans uitvoeren bij ondernemers. Doel is ook om deze scans op te volgen om het MKB beter te ondersteunen.

Traineeship CVD

Vanuit de veiligheidsregio's is veel vraag naar professionals uit het domein ‘veiligheid en digitalisering’. Om deze reden is het doel van de InnovatieHUB een aantal trainees met deze achtergrond in te laten stromen in een traineeprogramma. Binnen dit programma gaan de trainees gedurende twee jaar bij twee á drie werkgevers ervaring op doen waarbij ze werkzaam zijn in functies die een bijdrage leveren aan het domein veiligheid en digitalisering. Daarnaast volgen zij een inspirerend ontwikkelprogramma voor persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Philip Agteres, adviseur InnovatieHUB, geeft aan: ‘De ervaring leert dat er een win-win situatie ontstaat tussen een mooie werkplek voor de trainee en een waardevolle toevoeging voor het bedrijf.’

Workshops ondernemerschap en cybersecurity

In samenwerking met Novel-T organiseert de HUB in het studiejaar 2024/2025 workshops op het snijvlak van ondernemerschap en cyberveiligheid. De workshops zijn toegankelijk voor studenten van Hogeschool Saxion, de Universiteit Twente, ROC Aventus en andere studenten, die verbonden zijn aan het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering. De workshops zullen een focus hebben op ondernemerschap waarmee er vanuit HUB ingezet wordt op betere begeleiding en ondersteuning van Start-ups en Scale-ups.

Initiatiefnemers: