Het kenniscentrum laat aanstormend talent van de Politie en Koninklijke Marechaussee ervaring opdoen met de nieuwste forensische digitale opsporingstechnieken en digitale aanpak van ondermijning. Daarnaast kunnen ook medewerkers van maatschappelijke organisaties en bedrijven in yet centrum op maat gesneden onderwijstrajecten volgen op het terrein van cybersecurity en cybercrime. Deze trajecten dragen bij aan een veilige- en verantwoorde toepassing van sleuteltechnologieën. Studenten kunnen bovendien de Bachelor Integrale Veiligheidskunde (HBO) volgen en wanneer zij dat hebben afgerond, doorstromen naar een op maat gesneden masterprogramma (WO).

Lodewijk Asscher

De deelnemende partners hebben in de aanloop naar dit nationale kenniscentrum al diverse initiatieven opgestart. De Universiteit Twente doet een onderzoeksproject voor ondernemers, een leergang voor Achmea en de Belastingdienst. Saxion is gestart met de opleiding Integrale Veiligheidskunde in Apeldoorn. De samenwerkende partijen bereiden een nieuw onderwijs- en onderzoeksprogramma voor dat komende jaren in Apeldoorn vorm krijgt.

Lodewijk Asscher gaat zich, gezien de urgentie van deze thema’s op landelijk niveau, de komende twaalf maanden inzetten als aanjager voor het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering. Lodewijk Asscher over zijn benoeming: “Veiligheid is steeds meer digitale veiligheid geworden. De afgelopen jaren zag ik vanuit de Haagse politiek de urgentie toenemen om hier wat aan te gaan doen. Ik wil me daarom inzetten om dit centrum een succes te maken. Apeldoorn is straks de plek waar nieuwe innovatie plaatsvindt en de medewerkers van de toekomst op dit relevante thema worden opgeleid”.

De gemeente Apeldoorn is bijzonder verheugd dat Lodewijk Asscher gaat bijdragen aan de ontwikkeling van dit centrum. Wethouder Jeroen Joon: “Ontwikkelingen op het terrein van digitalisering en informatietechnologie gaan razendsnel. Dat geeft veiligheidsrisico’s bij bedrijven waar ik dagelijks mee spreek. Het is daarom van belang dat we in een brede coalitie van kennisinstellingen en bedrijven gedegen samenwerken aan deze opgave.”

De bestuurlijke aftrap van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering vindt plaats op vrijdag 15 oktober in de Week van de Veiligheid.

Initiatiefnemers: