Het thema van het evenement is ‘The Future of Human Capital in Cybersecurity’ met een focus op de rol van onderwijs en leven lang ontwikkelen voor professionals in cybersecurity. Het evenement, wordt georganiseerd door dcypher in samenwerking met de ACademic Cyber Security Society (ACCSS) en Cyberveilig Nederland (CVNL) en biedt volop mogelijkheden om presentaties bij te wonen en te netwerken.

HSD en CVD

Mark Ruijsendaal en Jasmijn Al Kenany van Security Delta (HSD) en Ben Kokkeler en Leontien Kalverda van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD) zijn aanwezig en geven presentaties over de huidige en toekomstige initiatieven van de Human Capital Agenda Security.

Samenwerking

Onze gezamenlijke deelname komt voort uit de Human Capital Agenda Security, die samen met zo'n 70 partijen uit heel Nederland is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door nog veel meer betrokken partijen. Dit wordt ondersteund door de strategische alliantie die in juni 2023 werd ondertekend door HSD en CVD. Door onze krachten te bundelen willen we onze executiekracht op het gebied van knelpunten in de arbeidsmarkt voor cybersecurity versterken en de cyberweerbaarheid van Nederland vergroten.

Posterpresentatie

We zien uit naar een inspirerende middag in Den Haag, waar we met plezier de toegevoegde waarde van het CVD in relatie tot human capital in cybersecurity zullen belichten aan de hand van de bijgaande posterpresentatie.


Klik hier voor meer informatie over dit event
Poster A1 Cyber Summer Event V3 DEF
Initiatiefnemers: