Somsen vertelt: “Ik ben trots en vereerd dat ik dit centrum mag openen in de nationale Week van de Veiligheid, met als thema in 2022 ‘gedigitaliseerde criminaliteit’. Digitale veiligheid gaat ons allemaal aan en zou net zo logisch moeten zijn als water uit de kraan,” beklemtoont Somsen. “Onderzoek toont aan dat 45 procent van de Nederlandse bevolking zich geen zorgen maakt over online veiligheid. Gek toch, in een wereld waar bijvoorbeeld het openen van een brug maar ook je eigen bankzaken digitaal worden geregeld?! We staan voor een grote regionale en landelijke opgave op dit vlak. Zowel op economisch als op maatschappelijk terrein. Er is volop werk aan de winkel,” benadrukt Somsen.

Opening locatie CVD tafelgesprek

Tafelgesprek

Voorafgaand aan de officiële handeling was er een tafelgesprek met Ton Heerts (burgemeester Apeldoorn), Lodewijk Asscher (aanjager CVD), Hester Somsen en Ben Kokkeler (directeur-bestuurder CVD). Concerndirecteur Symone de Bruin van de gemeente Apeldoorn besprak met hen de start van het CVD en het belang van het centrum.

Lodewijk Asscher, aanjager van het CVD, vertelt over zijn bevindingen: “In de beginfase was het lastig om een vertaalslag te maken van geld naar uitvoering. Inmiddels kunnen we concluderen dat dit gelukt is. Meerdere partijen met expertise op het gebied van digitale veiligheid werken inmiddels samen om innovatieve oplossingen te creëren. Digitale veiligheid is een blijvertje. Daarom blijf ik betrokken bij het CVD, maar nu om de plannen concreet te maken. Ik kan met gepaste trots vertellen dat er verschillende interessante ‘cross-overs’ zijn ontstaan tussen grote bedrijven en het CVD. Denk aan Centraal Beheer Achmea, de Belastingdienst en het Kadaster .

Belang van CVD

Op de vraag: ‘Wat is het belang van het CVD?’ geeft Somsen antwoord. “Het CVD brengt partijen bij elkaar. Daar waar kennis, innovatie en input vanuit de praktijk bij elkaar komen, kunnen we onze digitale veiligheid naar een hoger niveau tillen. Samenwerking is hard nodig om actuele vraagstukken op te kunnen pakken.” Heerts vult aan: “Het is onze ambitie om Apeldoorn dé veiligheidsstad van Nederland te maken want in onze gemeente zijn diverse partijen rondom dit thema gevestigd.” Ben Kokkeler knikt instemmend. “Apeldoorn is een mooie plek voor een innovatie- en kennisknooppunt. Het CVD is onderdeel van een essentieel netwerk.”

Rob Voss Foto Apeldoorn CVD 08

Startsein

Na het tafelgesprek drukt Somsen op een rode knop en telt het publiek af van drie naar één. Op een waterstof projectiescherm verschijnen hologrammen van de logo’s van de samenwerkingspartners: gemeente Apeldoorn, hogeschool Saxion, Universiteit Twente, Politieacademie, Aventus en het NIPV die met virtueel vuurwerk uiteindelijk samensmelten tot het CVD-logo. De locatie van het Centrum van Veiligheid en Digitalisering is officieel geopend

Interactieve sessies samenwerkende partners

Het CVD pakt de grote vragen rond digitalisering en veiligheid bij de kop langs vier wegen: onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en een leven lang leren en ontwikkelen. Over al deze onderdelen kon het publiek meer te weten komen door een rondleiding te volgen en deel te nemen aan interactieve sessies in verschillende multifunctionele ruimtes en labs. Elk van de vier heeft een eigen aanbod en aanpak. De samenhang en ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten werd mondeling toegelicht door de aanwezige vertegenwoordigers van de samenwerkende partners. Leerzaam, boeiend, interessant actueel en vooral hard nodig.

Initiatiefnemers: