Naam: Ruud Peters

Functie: Hoofddocent bij Saxion en senior onderzoeker bij het lectoraat Technologies for Criminal Investigations

Leeftijd: 63 jaar

Voor welke organisatie(s) werk je :

Ik ben hoofddocent bij Saxion LED (2 dagen/week) en werk daarnaast als senior onderzoeker bij het lectoraat Technologies for Criminal Investigations dit is een samenwerking tussen Saxion Hogeschool en de Politieacademie.

Wat houdt jouw werk in, op het snijvlak van veiligheid en digitalisering ? 

Bij het lectoraat houd ik me bezig met het ontwikkelen van onderzoeksmethoden die de opsporing door de politie versnellen. We leveren dus methoden waarmee het voor de politie eenvoudiger en vooral sneller is om de richting van een onderzoek te bepalen. Om methoden te ontwikkelen moeten we zelf ook onderzoek doen. Daarvoor hebben we het afgelopen jaar het nieuwe Nanoforensisch Lab ingericht. Dat lab bevindt zich bij Saxion in Deventer. Er werken onderzoekers en stagiaires aan nieuwe methoden die het werk van de politie moeten versnellen. Er is ook een koppeling met het CVD, want met name de dataverwerking van methoden wordt steeds complexer en digitalisering van de data en AI gaan daarbij een steeds grotere rol spelen.

Wat is het meest verassende en innovatieve waar je op dit moment mee bezig bent? 

Ik zal er twee noemen. De eerste is de datering van vingerafdrukken. Vingerafdrukken worden gebruikt als bewijs dat iemand aanwezig is geweest op een locatie waar een misdrijf is gepleegd. Aan de hand van die vingerafdruk kan de politie een dader identificeren. De dader zou echter kunnen zeggen dat hij inderdaad op die locatie is geweest maar een week voordat het misdrijf plaats vond. De politie staat in dat geval met lege handen. Het zou dus mooi zijn als je ook kunt bepalen wanneer een vingerafdruk is geplaatst. Wij hebben een methode ontwikkeld waarmee dat kan. De chemische samenstelling van vingerafdrukken verandert namelijk in de tijd. Door stoffen in de vingerafdruk te bepalen kunnen we nu zeggen hoe oud een vingerafdruk is, variërend van één dag tot twee weken. We beginnen nu net aan een vervolgonderzoek dat ons in staat moet stellen dit ook buiten het laboratorium op de plaats delict te doen. Dat heeft nog wel wat voeten in de aarde en het duurt naar verwachting nog wel vier jaar voor zo’n methode operationeel is.

Een tweede onderzoek is het identificeren van mensen op basis van hun geur. Geur is heel individueel bepaald en dit is hoe speurhonden individuen kunnen onderscheiden. Vroeger werden die honden ook gebruikt in de bewijsvoering maar dat is niet meer toegestaan en het zou dus mooi zijn als er een andere objectieve methode beschikbaar is om de geur te bepalen. Iedereen heeft een geur bij zich die bestaat uit een primaire geur die waarschijnlijk genetisch bepaald is, een secundaire geur die veroorzaakt wordt door o.a. je dieet, onderliggende ziektes en je omgeving, en een tertiaire geur die bepaald wordt door zeep en bijvoorbeeld een deodorant die je gebruikt. Door nu de chemische componenten te analyseren in de primaire geur kunnen we individuen onderscheiden. Het gaat daarbij om het bepalen van de relatieve aanwezigheid van zo’n 20 vluchtige componenten die de primaire geur bepalen. De methode is zo goed dat we op basis van de geur met een zekerheid van 95% kunnen bepalen van wie de geur afkomstig is. Nadeel van de methode is nog wel dat ze relatief complex is en niet makkelijk buiten het laboratorium toegepast kan worden. In samenwerking met het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering hopen we dat we de dataverwerking van de methode kunnen automatiseren door de toepassing van AI.

Wat is jouw tip voor thuis op het gebied van veiligheid en digitalisering? 

Zorg voor digitale veiligheid. Internet criminaliteit neemt hand over hand toe en voor je het weet liggen je gegevens op straat of worden jouw gegevens gebruikt om je geld afhandig te maken of spullen te bestellen. Omdat tegenwoordig alles gekoppeld is kunnen ook in een keer al je contacten weg zijn en kun je niet meer bij andere systemen komen. Zorg dus dat je beveiliging op orde is.

Initiatiefnemers: