Naam: Jochem Stoeten

Functie: trainer-adviseur crisisbeheersing

Leeftijd: 27

Voor welke organisatie(s) werk je:

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

Wat houdt jouw werk in, op het snijvlak van veiligheid en digitalisering? 

Ik ben onder meer bij het NIPV gaan werken om de verbinding te zijn tussen het NIPV en het CVD. Zo ben ik bijvoorbeeld betrokken bij de ontwikkeling van de master veiligheid en digitalisering die vanaf september in samenwerking met Saxion en de UT bij het CVD gegeven wordt. Naast deze master ben ik samen met NIPV-collega’s een leergang aan het ontwikkelen die crisisfunctionarissen en -adviseurs handreikingen biedt in de respons op cyberincidenten.

Wat is het meest verassende en innovatieve waar je op dit moment mee bezig bent? 

Nederland veiliger maken vraagt om flexibel onderwijs en keuzemogelijkheden in het leren. Het NIPV maakt onderwijs flexibeler om beter aan te sluiten bij de leerbehoeften van deelnemers met mogelijkheden voor verkorting, verbreding en verdieping een opleiding. Deelnemers kunnen zelf het startmoment, de duur van het onderwijs en het tempo van zelfstudie bepalen en examinering wordt afgestemd op persoonlijke leerwensen. Deze flexibele leerroutes komen te bestaan uit een combinatie van contactonderwijs, online leren en werkplekleren, inclusief e-modules en Webinars. Op dit moment zijn we volop bezig met de ontwikkeling van deze leerroutes. Zo gaat ons onderwijs helemaal met de tijd mee, verassend én innovatief!

Wat is jouw tip voor thuis op het gebied van veiligheid en digitalisering? 

Het klinkt inmiddels cliché, maar zet je e-mail, social media en je andere accounts altijd op multi-factor authenticatie. Houd rekening met dat hackers altijd nieuwe manieren vinden om binnen te komen. Je kan je eindeloos beveiligen met technische oplossingen, maar uiteindelijk speelt menselijk gedrag ook een grote rol!

Initiatiefnemers: