Quantumtechnologie is een verzamelnaam voor technologieën die gebruik maken van eigenschappen uit de quantummechanica - superpositie en verstrengeling van deeltjes. Met deze technologie gaan computers op een compleet nieuwe manier rekenen. De huidige computers en netwerken gebruiken ‘bits’. Een ‘gewoon bit’ kent slechts twee waarden: nul en één. Een ‘quantum bit’ kan nul en één tegelijk zijn. Een quantumcomputer heeft dan ook veel meer rekenkracht dan de computers waar we nu mee werken. Dat leidt tot kansen, bijvoorbeeld doordat quantum kan bijdragen aan cybersecurity via een veilig (quantum) internet. Maar ook bedreigingen: hoe beschermen we onze kritieke data als onze huidige protocollen veel sneller ‘gekraakt’ kunnen worden?

Quantumcomputers: een kwestie van tijd

Lange tijd leek de opkomst van quantumcomputers niet urgent. Door de vooruitgang in de ontwikkeling, spreken experts zich steeds vaker uit: het is niet óf maar wánneer je er iets mee gaat doen. Het onderwerp staat ook op de radar van de overheid: in 2020 werd de Quantum Innovatie Hub Rijksoverheid (QIHR) opgericht. Ook is er 615 miljoen euro uit het Groeifonds toegekend aan Quantum Delta Nederland: zij ontwikkelt de eerste quantum computer en er wordt vanuit Amsterdam, Delft, Eindhoven, Leiden en Twente gewerkt aan het opzetten van de benodigde infrastructuur, het ontwikkelen van de technologie en de toepasbaarheid daarvan. Op korte termijn verschijnen dan ook de eerste quantumcomputers en netwerken.

Hoe gaan we om met quantumcomputing?

In het CVD werken verschillende partners samen aan een veilige digitale samenleving. Samen ontwikkelen en delen ze kennis. Meerdere publieke en private organisaties houden zich bezig met de vraag hoe zij in het hier en nu omgaan met de ontwikkeling en opkomst van quantumcomputers. In december deelden Belastingdienst en Politie Nederland hun visie en vraagstukken met experts van het CVD, waaronder onderzoekers van Universiteit Twente, Politieacademie en lectoren en docenten van hogeschool Saxion en Aventus.

Samen aan de slag

Een algemene gedeelde behoefte is het uitbreiden en delen van kennis. Daarnaast leeft de noodzaak voor handelen: op welke gebieden in onze organisatie moeten we nu actie ondernemen? Welke data is kritiek? Welke toepassingen en applicaties hebben hoge prioriteit en willen we migreren naar een post-quantum veilige omgeving? Wat zijn de uitdagingen die we daarbij tegenkomen? In een vervolg zal een inventarisatie van applicaties die quantum proof moeten worden, centraal staan en wordt toegewerkt naar korte en lange termijn onderzoeksvragen voor verdere samenwerking.

Ook geïnteresseerd?

Wil je meer weten over dit thema en de bijeenkomsten? Stuur dan e-mail naar: Mariska de Roo, strategisch accountmanager CVD, verbonden aan Digital Society Institute Universiteit Twente.

Tip!

Op zoek naar kennis? De Universiteit Twente start 20 februari een masterclass van 20 weken voor professionals: Applied Quantum Computing.

Meer info
Initiatiefnemers: