Ben Kokkeler: “Met ROC Aventus waarborgen we een complete doorlopende leerlijn van opleidingen op het gebied van veiligheid en digitalisering van MBO tot WO-niveau. Binnen het programma Leven Lang Ontwikkelen zorgen zij voor een verbreding van het aanbod. Met NIPV krijgt het CVD een landelijke partner met expertise op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg. Hiermee verstevigt het CVD haar rol als verbinder van digitalisering binnen het fysieke veiligheidsdomein.”

ROC Aventus zorgt voor compleet opleidingsniveau

Zowel ROC Aventus als NIPV zijn al langer betrokken bij de activiteiten van het CVD. Ellen Marks, College van Bestuur ROC Aventus: “Wij participeren al actief in de programma’s Onderwijs en Leven Lang Ontwikkelen. Zo onderzoeken we op dit moment de mogelijkheid van een nieuwe inhoudelijke niveau 4 opleiding Veiligheid & Digitalisering. Samen met Saxion bekijken we de mogelijkheid om een practoraat in te richten. Op deze manier kunnen we praktijkgericht onderzoek uitvoeren en opleiden tot innovatief vakmanschap.”

NIPV versterkt kennis fysieke veiligheid binnen het CVD

Bij NIPV staan onder andere de actuele maatschappelijke thema’s ‘informatiegestuurde veiligheid’ en ‘digitale weerbaarheid’ hoog op de agenda. IJle Stelstra, algemeen directeur NIPV: “De digitale en de fysieke wereld zijn onlosmakelijk verbonden en vormen het zenuwstelsel van de maatschappij. Wij brengen onze kennis en expertise van de fysieke wereld in bij het CVD en profiteren van het onderwijs en onderzoek dat bij de andere partners aanwezig is.”

Samen werken aan een veilig digitaal Nederland

“Voor mij een mooi begin om met zes officiële partners samen te werken aan een veilig digitaal Nederland. Naast de kennisinstellingen ben ik ook blij dat we intensief samenwerken met Centraal Beheer Achmea, Belastingdienst en Kadaster. Zij werken met de Universiteit Twente aan een Leergang Digitale Transformatie. En niet te vergeten de inbreng van Opleidings- en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee, Koninklijke Landmacht, Apeldoorn IT en Saab Nederland”, aldus Kokkeler, die uitkijkt naar het moment dat de locatie aan de Wapenrustlaan 11 in Apeldoorn beschikbaar is. “De plek waar vanaf september studenten, docenten, onderzoekers en experts uit het bedrijfsleven en publieke organisaties gaan samenkomen en de kennis op het gebied van veiligheid en digitalisering ontwikkeld en gedeeld gaat worden.”

Initiatiefnemers: