De samenwerking maakt het voor politiecollega’s mogelijk om via een bij de CVD aangesloten partner een bestaande opleiding op maat te volgen. Andersom biedt het de opleidingspartners mogelijkheden om hun onderwijsaanbod op maat door te ontwikkelen. Ook stelt het beide partijen in staat om gezamenlijk competenties te ontwikkelen en kennis te actualiseren en te optimaliseren waarbij veiligheid en digitalisering de uitgangspunten zijn.

Janny knol: “Wat voor mij het belangrijkste is, is dat complexe vraagstukken in deze huidige tijd, het nog noodzakelijker en urgenter maken om met diverse partijen samen te werken. Vanuit het concept 'wie het weet mag het zeggen'. “

Ben Kokkeler: “De eenheid oost Nederland en CVD is een mooie samenwerking. Politie Oost-Nederland is natuurlijk een van de koplopers op het gebied van digitalisering.
Veel politieteams hebben de weg naar Apeldoorn al gevonden. We zitten al samen onder 1 dak en nu is de volgende stap verdieping en een mooie samenwerking.”

Ondertekening CVD en Politie Eenheid Oost-Nederland
Ondertekening CVD en Politie Eenheid Oost-Nederland
Initiatiefnemers: