We zijn dan ook trots om te kunnen melden dat op 11 september een nieuwe opleiding voor de Politie Oost NL is gestart. Een traject waarbij Aventus en Politie Oost Nederland nauw hebben samengewerkt om een opleiding op maat te kunnen aanbieden voor nieuwe politie-collega’s.

Medewerkers van Politie Oost NL, werkzaam binnen de GGP (Gebieds gebonden Politiezorg), zijn zich constant bewust van de omstandigheden waarin zij zich bevinden. Zij dienen alert te zijn op het gedrag van mensen en hoe te handelen bij incidenten.

In deze opleiding leren zij de belangrijkste vormen van cybercriminaliteit kennen. Naast het herkennen van menselijke dreigingen worden ook digitale dreigingen herkend. Het doel van deze opleiding is om kennis te maken met de mogelijkheden, dreigingen en kwetsbaarheden van de digitale wereld bij uitvoering van werkzaamheden en actie te ondernemen als er een digitaal incident dreigt of in uitvoering is.

Na afronding van de opleiding Cybercriminaliteit en -veiligheid van Aventus kennen de nieuwe ‘blauwe’ medewerkers van de Politie Oost NL de ins en outs van gedigitaliseerde criminaliteit en cybercriminaliteit.

Initiatiefnemers: