Deze onderwerpen stonden op 27 mei centraal tijdens ons eerste bestuurlijke mini-symposium ‘De overheid als doelwit van digitale terreur?’. Ruim 50 deelnemers uit ons bestuurlijke netwerk beleefden een interessante avond die in het teken stond van vraagstukken op het gebied van digitale (on)veiligheid en de impact daarvan op het functioneren van de overheid.

Bas Dunnebier, hoofd van de Eenheid Weerbaarheid bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst - AIVD, schetste een actueel beeld van digitale ontwikkelingen en bedreigingen in het huidige gepolariseerde tijdsgewricht. Vervolgens leidde dagvoorzitter Lodewijk Asscher een paneldiscussie met Koen Aartsma van The Clingendael Institute, Evelien Bras van FERM Rotterdam, Jeroen Joon burgemeester van Harderwijk en lid van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid, Ester Weststeijn, burgemeester van Rozendaal en lid van de VNG-commissie Informatiesamenleving en Christian Prickaerts van Fox-IT.

Klik hier voor een impressie van de inhoud van het symposium.

Gastheer Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn, en Ben Kokkeler, directeur-bestuurder van het CVD, kijken terug op een geslaagde avond en zien uit naar de volgende editie. Die vindt plaats op maandag 26 mei 2025.


Initiatiefnemers: