Raad van Toezicht

De RvT bestaat uit de voorzitters van de samenwerkende partners, per 2023:

 • Ton Heerts, voorzitter RvT burgemeester van de gemeente Apeldoorn
 • Anka Mulder, vice-voorzitter RvT voorzitter CvB Hogeschool Saxion
 • Ellen Marks, voorzitter CvB ROC Aventus
 • Vinod Subramaniam, voorzitter CvB Universiteit Twente
 • Leonard Kok, algemeen directeur Politieacademie
 • IJLe Stelstra, algemeen directeur NIPV

Programmaraad

De Programmaraad bestaat uit inhoudelijke experts van de samenwerkende kennisinstellingen, per 2023:

 • Jan Willem Meinsma, vice-voorzitter CvB Hogeschool Saxion
 • Petjo Molenaar, sectordirecteur ROC Aventus
 • Maarten van Steen, wetenschappelijk directeur DSI instituut, Universiteit Twente
 • Kathelijne van Kammen, plv. directeur Politieacademie
 • Coby Flier, manager NIPV


Directie en Programma Management

Directeur-bestuurder, benoemd door de RvT, is sedert juli 2022 Ben Kokkeler.

Het Programma Management Team:

 • Ben Kokkeler, voorzitter
 • Lydia van der Hulst, onderzoek
 • Mark Dorenbusch, onderwijs
 • Leontien Kalverda, LLO
 • Vacant, ondernemerschap
 • Victor Ledeboer, strategisch adviseur
 • Jeffrey Prins, controller
 • Jorieke Tubben, managementassistent

Strategische Coalitie Digitale Veiligheid (Partnerraad)

De statuten van de stichting CVD voorzien in een Partnerraad die de stichting bijstaat in de ontwikkeling van de strategie en de programma-portfolio. Gezien deze opdracht en de samenstelling van de Partnerraad, organiseren wij dit gremium als Strategische Coalitie Digitale Veiligheid.

Deze Coalitie bestaat uit bedrijven, maatschappelijke organisaties en netwerken die voor de ontwikkeling van het CVD van strategisch belang zijn. Samen met deze partners wil het CVD een krachtige bijdrage leveren aan het nationale en Oost-Nederlandse innovatie-ecosysteem op het gebied van veiligheid en digitalisering.

Met ingang van 2024 is de Coalitie voltallig geformeerd, waarbij consultaties zullen plaatsvinden in een vijftal clusters van organisaties: (i) grote data-organisaties die samen met het CVD een LLO-programma ontwikkelen; (ii) grote nationale veiligheidsorganisaties (Landmacht, KMAR, Nationale Politie, Politie Oost, Veiligheidsregio’s); (iii) overheden en publieke netwerken in Oost-Nederland; (iv) MKB-netwerken en -clusters in Oost-Nederland; en (v) publieke (netwerk)organisaties en Rijkspartners.

Initiatiefnemers: