In Oost-Nederland melden zich dagelijks gemiddeld 23 slachtsoffers van digitale criminaliteit bij de politie. Het echte aantal slachtoffers is zelfs veel hoger, want ongeveer 2 op de 10 slachtoffers doet aangifte. Daarom organiseren wij op 2 april samen met de politie een actiedag. Want of het nu gaat om een phishing mail, whatsapp fraude of ransomware: de gevolgen voor slachtoffers zijn groot.

Tijd voor actie

Samen met de politie, het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland en het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland willen we een trendbreuk in Oost-Nederland realiseren. Daarom roepen wij iedereen (bedrijven, (semi-)overheid, scholen, verenigingen en inwoners) in Oost-Nederland op om op 2 april in actie te komen. Tijdens een speciale actiedag Echt Niet Vandaag bundelen vele partijen in Oost-Nederland de krachten om in actie te komen tegen digitale criminaliteit.

Doel

Het doel van de initiatiefnemers is om aandacht voor het onderwerp te vragen en om samen met alle deelnemers aan de actiedag op minimaal 100 locaties in Gelderland en Overijssel acties te organiseren. Speciale aandacht is er op deze actiedag voor de doelgroepen mkb (midden- en kleinbedrijf), jongeren en minder digitaal vaardigen, zoals ouderen en laaggeletterden. Door deze actie willen we de doelgroepen (blijvend) bewust maken van de gevaren van digitale criminaliteit. Ook willen we hen handvatten geven om zichzelf te beschermen. Om zo meer slachtoffers te voorkomen.

Meedoen

Inmiddels zijn al meer dan 80 organisaties aangehaakt bij de actiedag. Op verschillende plekken organiseren partijen als Rabobank, De Bibliotheek, Cisco, Capgemini, Saxion Hogeschool, Halt, Windesheim, MKB-Nederland, Slachtofferhulp, Secureme2, Wehkamp, gemeenten, Stichting veilig internetten en KVK acties van groot tot klein.

Echtnietvandaag.nl

Meedoen kan door zelf een actie te organiseren, bij een actie aan te haken of meehelpen om de boodschap te verspreiden. Wil je een actie organiseren of je aanmelden voor een actie, ga dan naar:

Echt Niet Vandaag
Initiatiefnemers: